Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Celem realizowanego projektu była publikacja kompendium nawiązująca do relacji i więzi międzypokoleniowej, której efektem jest wzajemna nauka, nabycie szeroko rozumianych kompetencji społecznych i kulturowych. Inspiracją do powstania opracowania była współpraca podjęta prze Ośrodek Integracji Społecznej z Diakonie Erzgebirge Diakonisches Werk im Kirchenbezrik Marienberg e.V z którym wspólnie zrealizowaliśmy projekt „Razem w Europie”. W ramach podjętej współpracy poznaliśmy metody i formy aktywizacji seniorów oraz młodzieży w Niemczech, które mogą posłużyć jako przykład do wspólnej pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Opracowanie w ramach projektu grantowego pt. „Razem w Europie” - „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”, przez Grupę Profesja Sp. z o.o.

Galeria
Ulotka