Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956
Projekt Opieki Wytchnieniowej

Opieka realizowana była w dwóch formach, jako:

  • całodobowy, czternastodniowy pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym;
  • opieka w określonych godzinach w domu dziennego pobytu.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosił odpłatności za tę usługę. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Opieka wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej. Jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną. Opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.