Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956
PFRON

Projekt przeznaczony dla 50 dzieci w wieku od 2-18 lat z orzeczeniem oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są dzieci o zróżnicowanej jednostce chorobowej jak: Mózgowe Porażenie Dziecięce, Autyzm, Zespół Downa, Przepukliny Oponowo Rdzeniowe, epilepsje, Zaburzenia Integracji Sensorycznej, Mukowiscydoza oraz Upośledzenia Umysłowe i inne schorzenia, a także choroby rzadkie (m.in. Zespół Drawet, zespół Retta, rybia łuska).

Projekt przeznaczony dla 50 dzieci w wieku od 2-18 lat z orzeczeniem oraz orzeczeniem o niepełnosprawności. Ostatecznymi beneficjentami projektu są dzieci o zróżnicowanej jednostce chorobowej jak: Mózgowe Porażenie Dziecięce, Autyzm, Zespół Downa, Przepukliny Oponowo Rdzeniowe, epilepsje, Zaburzenia Integracji Sensorycznej, Mukowiscydoza oraz Upośledzenia Umysłowe i inne schorzenia, a także choroby rzadkie (m.in. Zespół Drawet, zespół Retta, rybia łuska).

Hipoterapia podnosi ogólną sprawność fizyczną, normalizuje napięcie mięśniowe, wspomaga kodowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawia koordynację ruchową i zdolności motoryczne - głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, oraz stymuluje i normalizuje czucie głębokie i powierzchowne. Hipoterapia sprzyja wzrostowi motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości. Stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych, poprawia percepcję wzrokową i słuchową, oraz wspomaga stymulację uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywania i rozwijania nowych umiejętności.

Hipoterapia wspomaga działania terapeutyczne i jest szansą na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i może przynieść korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. Podczas zajęć hipoterapeutycznych stosowane są naprzemiennie typy działań: w formie Psychopedagogicznej jazdy konnej podejmowanej w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego oraz Fizjoterapii na koniu, jako metody psychoruchowego, sensomotorycznego, proprioceptywnego oddziaływania na pacjenta, mającą podstawy neurofizjologiczne, w której głównym założeniem jest prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia oraz poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem w formie Terapii kontaktem z koniem, jako działań inicjujących do samodzielnej pracy podczas wykonywania określonych zadań i czynności.

W zależności od stanu pacjenta i celu terapii prowadzimy następujące formy hipoterapii:

Fizjoterapię na koniu, która obejmuje gimnastykę leczniczą na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe.

Terapię kontaktem z koniem, której celem jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, z innymi ludźmi, tworzenie sytuacji terapeutycznej w towarzystwie konia a nie samo dosiadanie konia (czyszczenie, siodłanie, prowadzenie konia i in.).

Terapeutyczną jazdę konną, obejmującą zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego dające możliwość naukę samodzielnej jazdy konnej.

Ponadto w obrębie naszych działań znajduje się rekreacyjna jazda konna dla osób niepełnosprawnych, która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność ruchową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą.

Dzieci

Zespoły neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.

Stany po urazach czaszkowo - mózgowych. Minimalne uszkodzenia mózgu. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.

Dzieci niedowidzące i niewidome. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne. Wady postawy. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa). Przepukliny oponowo - rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
 • Nie wygojone rany.
 • Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
 • Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
 • Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
 • Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
 • Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Podwyższona temperatura.
 • Ostre choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania względne:

 • Padaczka.
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • Dyskopatia.
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Schorzenia okulistyczne wymagana konsultacja.
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.

Zgłoszenia do projektu można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Integracji Społecznej, w stajni u hipoterapeutów, lub za pomocą poczty e-mail osrodek.zacisze@gmail.com

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 68 459 23 53
Koordynator projektu – Monika Kościucha

Galeria
PFRON 1
PFRON 2
PFRON 3
PFRON 4
PFRON 5
PFRON 6