Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym obywatelstwa ukraińskiego, które w związku z sytuacją społeczno - polityczną na terenie swojego kraju, musiały przerwać ciąg rehabilitacyjny wynikający z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.


W ramach projektu możliwy będzie udział w następujących zajęciach:

  • 2 x w tygodniu psycholog
  • 1 x w tygodniu zajęcia z treningu samoobsługowego z elementami terapii funkcjonalnej
  • 1 x w tygodniu terapia z pedagogiem

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 68 4592353
e-mail: osrodek.zacisze@gmail.com

Виконання завдання 01.03.2024 - 30.06.2024. Проект адресований дітям шкільного та дошкільного віку та молоді громадян України, які через суспільно-політичну ситуацію в країні змушені були перервати процес реабілітації внаслідок отримання листка непрацездатності.  Завдання фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів, на суму 90 900,00 злотих.

Центр соціальної інтеграції розпочав новий проект!

«ПЛУК реабілітація для дітей»

Проект адресований дітям та молоді шкільного та дошкільного віку, громадян України, які через суспільно-політичну ситуацію в країні змушені були перервати процес реабілітації внаслідок отримання листка непрацездатності.

В рамках проекту ви зможете взяти участь у наступних заходах:

- Психолог 2 рази на тиждень
- 1 раз на тиждень заняття з самообслуговування з елементами функціональної терапії
- 1 раз на тиждень терапія з педагогом
- Інтеграційні семінари 2 рази на місяць

Завдання фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів.
Нижче наведена форма прийому на роботу
 

Звертайтеся до нас за тел.: 68 4592353
електронна пошта: osrodek.zacisze@gmail.com

Galeria
PLUK 1
PLUK 2
PLUK 3
PLUK 4
PLUK 5
PLUK 6