Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne ZPO odwiedziny odbywać się będą według poniższego zestawienia:


- wtorek od godz. 16.00 do 18.00 

- czwartek od godz. 16.00 do 18.00

- sobota od godz. 13.00 do 16.00

- niedziela od godz. 13.00 do 16.00

 

2. Osoby odwiedzające podczas wizyty mają obowiązek:

- posiadać jednorazowe: maseczki;
- dokonać dokładnego oczyszczenia obuwia;
- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego. 

3. Podczas odwiedzin mogą być obecne 2 osoby. Odwiedziny trwają w określonym w pkt.1. przedziale czasowym.

4. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 1 osoby.

5. Podczas odwiedzin należy nie zakłócać spokoju pozostałych pacjentów oraz pracy personelu.

6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

7. Zarząd Ośrodka Integracji Społecznej oraz lekarz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

8.Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

Zabrania się: 

1. Poruszania po oddziale ZPO, siadania i leżenia na łóżku chorego, przemieszczania się poza miejscem wskazanym do odwiedzin.

2. Spożywania posiłków razem z chorym.

3. Korzystania z łazienek Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

4. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

5. Palenia papierosów na terenie Ośrodka.