Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Działania realizowane przez personel medyczny zakładu mają na celu przygotowanie pacjenta do samoopieki na miarę jego możliwości w środowisku domowym przy asyście rodziny, zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia, a także poprawę komfortu życia w jego ostatniej fazie. 

Chorzy i ich rodziny, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego korzystają z porad psychologa. Nasz zakład jest wspierany przez grono wolontariuszy, którzy swoją obecnością towarzyszą pacjentom np. w spacerach, czytaniu książek, rozmowach. Świadczenia lekarskie udzielane są regularnie, przez lekarza zakładu, a w przypadkach wymagających wsparcia specjalistycznego, pacjenci mają zapewnione konsultacje np. chirurgiczne.   W przypadku, gdy stan pacjenta wymaga pogłębionej diagnostyki zostaje skierowany do określonej jednostki opieki zdrowotnej. Podopieczni mają wykonywane systematycznie i w miarę potrzeby podstawowe badania: BP, HR, poziomu glikemii we krwi, temperatury ciała oraz badania laboratoryjne.   Dzięki podejmowanym działaniom, pacjenci, którzy zostają przyjęci do naszego zakładu, odzyskują siły, poprawia się ich sprawność i ogólny stan zdrowia, tym samym, po określonym czasie, mogą powrócić do swojego środowiska rodzinnego. Natomiast pacjenci będący w bardzo ciężkim stanie ogólnym, obłożnie chorzy objęci są troskliwą opieką pielęgnacyjno-opiekuńczą i terminalną, ukierunkowaną na zwalczanie dolegliwości bólowych i na poprawę samopoczucia, zapewniając im tym samym godne warunki u schyłku ich życia.  

Galeria
ZPO 1
ZPO 2
ZPO 3
ZPO 4
ZPO 5
ZPO 6