Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Ośrodek Integracji Społecznej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

ul. Prosta 47A, 65-783 Zielona Góra
e-mail: osrodek.zacisze@gmail.com

KRS : 0000125956       
NIP : 929-166-10-98
REGON : 971297821

BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Konto do wpłacania darowizn:  

82 2030 0045 1110 0000 0339 6830

Konto zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego: 

48 2030 0045 1110 0000 0339 6860

 

Zarząd

Prezes - ks. Leszek Kazimierczak

Wiceprezes - Sebastian Jagiełowicz

Skarbnik - Dorota Zubko

tel.: 68 459 23 50 

Sekretariat

tel. 68 584 14 10
kom.  887 040 440

Telefony kontaktowe

Dyżurka pielęgniarek (parter) 
- 68 459 23 57

Dyżurka pielęgniarek (piętro) 
- 68 459 23 66

Rehabilitacja - 887 040 420
Biuro OIS - 68 459 23 53

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - 68 459 23 53