Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

Projekt „Góra Pomocy 3” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Numer i nazwa działania: Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Numer projektu: RPLB.07.01.00-08-0011/20

Tytuł projektu:  „Góra pomocy 3”

Okres realizacji projektu: Od 2021-04-01 do 2023-06-30

Obszar realizacji projektu:

Województwo: Lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Rodzaj projektu: Pozakonkursowy

Typ projektu: „Typ I. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Zielona Góra/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie 100 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zielona Góra. Ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia  osób  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dzięki udziale w różnorodnych formach aktywizacji społecznej, a także kursach i szkoleniach dostosowanych do indywidualnych preferencji z możliwością odbycia staży zawodowych.

Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze, przy ul. Prostej 47A.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, mailem, lub zostawić w skrzynce odbiorczej zamieszczonej przy wejściu do Ośrodka Integracji Społecznej. Wstępny komplet dokumentów składa się z podpisanego oraz wypełnionego formularza oraz oświadczenia według załącznika.

 

Galeria
Ulotka
Ulotka
Ulotka