Wolontariat

Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny), dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

 

Na początku wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, ostatecznie jednak zaistniał w wielu organizacjach, np. kościelnych, samopomocowych, czy pozarządowych.

 

Wolontariat opiera się na pracy bez wynagrodzenia materialnego. Jednak w zamian za to Wolontariusz uzyskuje bezcenne korzyści niematerialne, jak satysfakcję, lepszą pozycję na rynku pracy, czy spełnienie swoich motywacji.

 

Aby praca wolontarystyczna była pomyślna, ważne jest, by zarówno Wolontariusz, jak i organizacja, z którą współpracuje były świadome motywacji jaką się On kieruje.

 

Najczęstsze motywacje to:  poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego, potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości, chęć bycia potrzebnym, chęć "spłacenia długu" w postaci pomocy, jaką się kiedyś otrzymało, chęć zdobycia doświadczenia zawodowego, życiowego, czy umiejętności, a wreszcie motywacje religijne.

 

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, płeć, poziom zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie, itp. Niezbędne do pracy w wolontariacie są jednak takie cechy jak odpowiedzialność i uczciwość.

 

Grupę naszych Wolontariuszy tworzą osoby w wieku 20-80 lat oraz Uczniowie zielonogórskich gimnazjów.

Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, natomiast Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia.