Nie bądź obojętny Pomóż nam pomagać innym, przekaż swoje 1,5%
KRS 0000125956
Przekaż swoje 1,5% KRS 0000125956

1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne ZPO odwiedziny odbywać się będą według poniższego zestawienia:

 • wtorek od godz. 16.00 do 18.00; 
 • czwartek od godz. 16.00 do 18.00;
 • sobota od godz. 13.00 do 16.00;
 • niedziela od godz. 13.00 do 16.00.

2. Osoby odwiedzające podczas wizyty mają obowiązek:

 • posiadać jednorazowe: maseczki;
 • dokonać dokładnego oczyszczenia obuwia;
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego. 

3. Podczas odwiedzin w pokoju pacjenta mogą być obecne 2 osoby. Odwiedziny trwają 
w określonym w pkt.1. przedziale czasowym. W przypadku większej ilości osób odwiedzających zobowiązuje w/w osoby się do przejścia na salę świetlicową.

4. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 1 osoby.

5. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione 
w stosunku do osób przez niego wskazanych.

6. Zarząd Ośrodka Integracji Społecznej oraz lekarz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału, na stronie internetowej www.znimi.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

7. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

8. Odwiedzającym nie wolno zakłócać procesu pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz zakłócać spokoju pozostałych pacjentów.

9. Odwiedzający jest zobowiązany poinformować personel medyczny o pozostawionych pacjentowi  rzeczach oraz artykułach spożywczych.

10. Ośrodek Integracji Społecznej zastrzega sobie prawo do decydowania o dokonaniu utylizacji produktów spożywczych niezdatnych do spożycia przez pacjenta z uwagi np. na zbyt długi czas otwarcia produktu, koniec ważności, przechowywanie w nieodpowiedniej temperaturze/ warunkach. 

Odwiedzający ma obowiązek:

 1. Pozostawiania okryć wierzchnich w miejscu do tego przeznaczonym, dokładnego oczyszczenia obuwia przed wejściem na oddział.
 2. Opuszczenia sali chorych podczas wizyt lekarskich, zabiegów pielęgniarskich, czynności higieniczno-porządkowych.
 3. Zakładania fartucha ochronnego wchodząc na salę o wzmożonym nadzorze oraz w każdym innym przypadku kiedy takie postępowanie zleci personel medyczny oddziału.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 1. Wyposażania pokoju w którym przebywa pacjent w meble, zegary, obrazy, sprzęty rehabilitacyjne, medyczne itp..
 2. Dostarczania chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia, leków oraz artykułów które zostały zakazane przez lekarza.
 3. Przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
 4. Wprowadzania na teren ZPO zwierząt.
 5. Korzystania z łóżek pacjentów oraz innego sprzętu medycznego.
 6. Odwiedzania pacjenta będąc w trakcie jakiejkolwiek choroby zakaźnej.
 7. Spożywania posiłków razem z chorym.
 8. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 9. Palenia papierosów na terenie Ośrodka.
 10. Wchodzenia, poruszania się po pomieszczeniach służbowych, socjalnych, gospodarczych i innych miejscach przeznaczonych wyłącznie dla personelu.