Świetlica "Wśród Aniołów"

wtorek, Sierpień 13, 2013

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej, współfinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielone Górze zaprasza do zapisów.

 

Naszymi głównymi celami jest:

wyrównywanie szans edukacyjnych,

stworzenie warunków do rozwijania własnych talentów i odkrywania własnej twórczości,

poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,

zapewnianie aktywnego spędzania czasu wolnego,

rozwijanie zainteresowań, poszukiwania dróg realizacji,

specjalistyczna opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

zapewnienie posiłku,

zapewnienie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa,

wytworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia, ułatwiającej pokonywanie własnych trudności i  barier w bezpiecznych warunkach,

nauka wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach,

uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami,

uczenie tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych – każdy z nas jest inny i ma inne ograniczenia,

uczenie się rozporządzania własnym czasem wolnym,

poznanie komputera jako narzędzia pracy i nauki, nie tylko zabawy.

  

Zajęcia odbywające się w czasie roku szkolnego w placówce :

zajęcia terapeutyczne

zajęcia profilaktyczne

zajęcia plastyczne – różne techniki,

zajęcia sportowe,

zajęcia filmowe,

zajęcia kulinarne,

zajęcia indywidualne i grupowe

 

Proces rekrutacji jest ciągły. Ponadto raz w tygodniu odbywją się zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę skupiające się na wadach postawy, otyłości dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa wpływa pozytywnie na zdrowie oraz rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy. Aktywność fizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego, co sprzyja rozwojowi motoryczności. Ruch pozwala dziecku poznawać otaczający je świat, wzbogacać jego doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę oraz rozwija samodzielność. Aktywność ruchowa to ważny element prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów. Rozwija wydolność organizmu i jest ważnym elementem tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała. W obecnej sytuacji pandemicznej należy zwrócić szczególną uwagę na aktywność, ponieważ izolacja, zdalne lekcje w często nieprzystosowanych do tego miejscach oraz wielogodzinne spędzanie czasu przed komputerem, telewizorem oraz smartfonem wiąże się z dużym ryzykiem powstawania wad postawy, otyłością oraz depresją.

Podczas wakacji w miesiącu sierpień następuje przerwa w realizacji zadań.

 

    Nasz harmonogram zajęć:

- Poniedziałek – zajęcia edukacyjne / zajęcia z wychowawcą / pedagogiem;

- Wtorek – zajęcia edukacyjne / zajęcia z wychowawcą z elementami terapii zajęciowej;

- Środa - zajęcia edukacyjne / zajęcia z wychowawcą  / terapia pedagogiczna; 

- Czwartek – zajęcia edukacyjne / zajęcia rehabilitacyjne (Fizjoterapeuta).

 
Załączniki do pobrania: