Świetlica "Wśród Aniołów"

wtorek, Sierpień 13, 2013

Świetlica „Wśród Aniołów” czynna jest cały rok z przerwą urlopową w godzinach od 15.00 do 19.00

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej, współfinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Główne cele:

 

-  wyrównywanie szans edukacyjnych,

-  stworzenie warunków do rozwijania własnych talentów i odkrywania własnej twórczości,

poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,

-  zapewnianie aktywnego spędzania czasu wolnego,

-  rozwijanie zainteresowań, poszukiwania dróg realizacji,

-  specjalistyczna opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

-  zapewnienie posiłku,

-  zapewnienie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa,

-  wytworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia, ułatwiającej pokonywanie własnych trudności

i  barier w bezpiecznych warunkach,

-  nauka wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach,

-  uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami,

-  uczenie tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych – każdy z nas jest inny i ma inne

ograniczenia,

-  uczenie się rozporządzania własnym czasem wolnym,

-  poznanie komputera jako narzędzia pracy i nauki, nie tylko zabawy.

 

 

Zajęcia odbywające się w czasie roku szkolnego w placówce :

 

- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia terapeutyczne

- zajęcia profilaktyczne

- zajęcia plastyczne – różne techniki,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia filmowe,

-      zajęcia kulinarne,

-      zajęcia indywidualne i grupowe

Zapraszam do świetlicy rodziców

 

W placówce wciągu roku szkolnego odbywa się stały dyżur dla rodziców (wtorek), dodatkowo po wcześniejszym umówieniu po godzinie 19:00.

Numer telefonu kom. 887 040 420.

Na spotkania zaprasza kierownik świetlicy Ewelina Pawelczyk

 

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego