Zielonogórski Pięciobój Profilaktyczny

czwartek, Czerwiec 28, 2018

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego "Wśród Aniołów" brała udział w Zielonogórskim Pięcioboju Profilaktycznym organizowanym przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Zadaniem świetlicy było zrealizowanie bloków tematycznych takich jak:

Alkohol (szkodliwość jego spożywania, budowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Poruszano m.in. kwestie niekontrolowanego picia, spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, form wsparcia i pomocy. Podopieczni podczas realizacji zakresów tematycznych pracowali indywidualnie jak i grupowo. Zajęcia prowadził wychowawca świetlicy, w oparciu o materiały otrzymane od Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kolejną poruszaną kwestią były Narkotyki i Dopalacze, celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, podnoszenia poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności mówienia "nie". Dzieci podczas zajęć tworzyły plakaty, broszury, reklamy promujące życie wolne od uzależnień.

W następnym miesiącu omówiono tematykę dotyczącą palenia papierosów. Wzmacniano postawę asertywności, mówiono o szkodliwości palenia, rozdano dzieciom ulotki. Omówiono straty związane z paleniem papierosów (zdrowotne, ekonomiczne, społeczne). Młodzież stworzyła kartki dla palacza motywujące do rzucenia palenia, komiks antynikotynowy, slogan promujący modę na niepalenie.

Ostatnim realizowanym zadaniem było dostarczenie podopiecznym wiedzy na temat Przemocy i Cyberprzemocy. Omówiono formy i rodzaje, konwencję praw dziecka, kształtowano umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia siły jak i umiejętność proszenia o pomoc. Młodzież stworzyła spektakl reklamowy dotyczący przemocy jak i przeciwstawiania się jej. Ponadto powstał internetowy savoir vivre - jak bez przemocy i z kulturą poruszać się w internecie, zachowując przy tym również swoje bezpieczeństwo.

Po zrealizowaniu wszystkich bloków tematycznych świetlica dostała zaproszenie na imprezę podsumowującą czteromiesięczną pracę świetlic. Podopieczni wzięli udział w Turnieju Profilaktycznym, który składał się z wielu konkurencji edukacyjnych i sportowych. Uczestniczyliśmy w wielu wspaniałych zabawach i atrakcjach. Na miejscu zapewniono dzieciom również posiłek. Każdy uczestnik jak i wychowawca otrzymał prezent/ nagrodę. Nasza placówka zajęła III miejsce - otrzymała dyplom wraz z pucharem. Zostaliśmy w cudowny sposób nagrodzeni i wyróżnieni za co serdecznie i z całego serca dziękujemy. Długo będziemy wspominać razem spędzony czas i z niecierpliwością czekamy na kolejne zadania :)

W imieniu Stowarzyszenia Ośrodka Integracji Społecznej oraz wychowanków Świetlicy „Wśród Aniołów” pragniemy złożyć płynące z głębi serca, serdeczne podziękowania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jak i pracownikom Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za możliwość uczestniczenia naszych podopiecznych w Zielonogórskim Pięcioboju Profilaktycznym.

Słowa uznania i podzięki kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia. Dzięki Państwa pomocy i ofiarności realizacja naszych celów wychowania i kształcenia dzieci staje się o wiele atrakcyjniejsza oraz przyjemniejsza. Państwa pomoc i bezinteresowność stanowi przykład godny naśladowania.

Dziękujemy za poświęcony czas i osobiste zaangażowanie. Podjęta inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem i sprawiła dzieciom ogromną radość.