Zapytanie ofertowe nr OIS/1/9.2 na Roboty budowlane

poniedziałek, Marzec 21, 2022

 

Ośrodek Integracji Społecznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Rozbudowa Ośrodka Integracji Społecznej zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego o nowy budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym wraz z rozbudową parkingu i infrastruktury technicznej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na bazie konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99493

 

Pod ww. linkiem można pobrać zapytanie ofertowe oraz formularze niezbędne do złożenia oferty.

 

Ponadto całą dokumentację techniczną można pobrać klikając tutaj

dokumentacja jest zawarta w pliku "zip" o wielkości 68 MB, plik po rozpakowaniu zawiera:

 

a)           01. Zagospodarowanie terenu,

b)           02 Branża drogowa,

c)           03 Architektura,

d)           04 Branża konstrukcyjna,

e)           05 Branża sanitarna (instalacje wewnętrzne, zewnętrzne),

f)            06 Instalacja elektryczna.

g)           07 Przedmiary robót.

h)           08 Fotowoltaika

 

lub pod artykułem jako osobne pliki z odpowiednimi częściami dokumentacji