Zaproszenie do składania ofert – na dostawę produktów spożywczych (zaktualizowana)

środa, Sierpień 29, 2018

Ośrodek Integracji Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu pt. „ Poznaj nowy świat dla seniorów”.

Dotychczasowy termin składania ofert (do dnia 6 września 2018r. do godz. 10.00) zostaje przedłużony do dnia 10 września 2018 r. do godz. 10.00

Tożsama wersja ogłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją jest dostępna również w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.