Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie

poniedziałek, Sierpień 13, 2018

Jako rozwinięcie proszę dołączyć następującą treść wskazaną poniżej :

 

Ośrodek Integracji Społecznej unieważnia postępowanie na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w Ośrodku Integracji Społecznej przy ul. Prostej 47a w Zielonej Górze , zgodnie z pkt. 17c zapytania ofertowego nr 10 z dnia 07 sierpnia 2018r i zasadą konkurencyjności.

 

 

Tożsama wersja ogłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją jest dostępna również w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.