Regulamin odwiedzin pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, przy ul. Prostej 47A w Zielonej Górze – obowiązujący od dnia – 09.05.2022 r.

środa, Maj 4, 2022

1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne ZPO odwiedziny odbywać się będą w poniedziałki  w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz we środy w godzinach od 10.00 do 12.00

2. 

Osoby odwiedzające muszą być zaszczepione przeciwko COVID-19. Czas od szczepienia winien wynosić min. 20 dni.

3. Każda osoba odwiedzająca musi zgłosić swoje przybycie drogą mailową na adres: osrodek.zacisze@gmail.com . W odpowiedzi zwrotnej otrzyma informację czy odwiedziny mogą się w danym terminie i czasie odbyć. Informacje należy zgłaszać w dni robocze do godz. 15.00.

4. Podczas odwiedzin mogą być obecne 2 osoby. Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 2h w określonym w pkt.1. przedziale czasowym - spotkanie pod wiatą, spacer).

5. Pacjent w wyznaczonym czasie musi wrócić do Ośrodka. Wszelkie opóźnienia nie będą tolerowane i mogą być podstawą do wypisania pacjenta z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

6. Pacjent może odbyć spotkanie 1 raz w tygodniu.

7. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 1 osoby.

8. Podczas odwiedzin należy nie zakłócać spokoju pozostałych pacjentów oraz pracy personelu.

9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

10. Zarząd Ośrodka Integracji Społecznej oraz lekarz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

11. Osoby odwiedzające mają obowiązek:

oczyszczenia dokładnie obuwia,

dezynfekcji rąk,

wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maseczkę,

- 

bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

12. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

 

Zabrania się:

1. Poruszania po oddziale ZPO, przebywania w pokojach pensjonariuszy, siadania i leżenia na łóżku chorego, przemieszczania się poza miejscem wskazanym do odwiedzin.

2. Spożywania posiłków razem z chorym.

3. Korzystania z łazienek Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

4. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

5. Palenia papierosów na terenie Ośrodka.

Załączniki do pobrania: