Regulamin odwiedzin pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, przy ul. Prostej 47A w Zielonej Górze

poniedziałek, Marzec 7, 2022

 

Regulamin odwiedzin pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym,

 

przy ul. Prostej 47A w  Zielonej Górze

 

– obowiązujący od dnia otwarcia odwiedzin - 14.03.2022 r.

 

1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne ZPO odwiedziny odbywać się będą w poniedziałki  w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz we środy w godzinach od 10.00 do 12.00

2. Osoby odwiedzające muszą być zaszczepione przeciwko COVID-19. Czas od szczepienia winien wynosić min. 20 dni.

3. Każda osoba odwiedzająca musi zgłosić swoje przybycie drogą mailową na adres: osrodek.zacisze@gmail.com . W odpowiedzi zwrotnej otrzyma informację czy odwiedziny mogą się w danym terminie i czasie odbyć. Informacje należy zgłaszać w dni robocze do godz. 15.00.

4. Czas odwiedzin pacjenta wynosi 15 minut. Podczas odwiedzin mogą być obecne 2 osoby. Spotkanie odbywać się będzie w świetlicy na parterze w budynku OIS. Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonego czasu spotkania z uwagi na konieczność przygotowania pomieszczenia do obiadu lub kolacji pacjentów.

5. Pacjent może odbyć spotkanie 1 raz w tygodniu.

6. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 1 osoby. W trakcie odwiedzin wskazane jest zachowanie 1,5 metra odległości.

7. Podczas odwiedzin należy nie zakłócać spokoju pozostałych pacjentów oraz pracy personelu.

8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

9. Zarząd Ośrodka Integracji Społecznej oraz lekarz Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego mogą ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

10. Osoby odwiedzające mają obowiązek:

- oczyszczenia dokładnie obuwia,

- dezynfekcji rąk,

- wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maseczkę,

- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

11. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

 

Zabrania się:

 

1. Poruszania po oddziale ZPO, przebywania w pokojach pensjonariuszy, siadania i leżenia na łóżku chorego, przemieszczania się poza miejscem wskazanym do odwiedzin.

2. Spożywania posiłków razem z chorym.

3. Korzystania z łazienek Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

4. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

5. Palenia papierosów na terenie Ośrodka.

 

 

 

Załączniki do pobrania: