Razem dla Zielonej Góry

środa, Lipiec 22, 2020

"Projekt „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach:  Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.5 Usługi Społeczne

Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna

Numer i nazwa działania: Działanie 7.5. Usługi społeczne

Numer naboru: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

Tytuł projektu:  „Razem dla Zielonej Góry - utworzenie dziennych domów pobytu na terenie Miasta Zielona Góra”

Okres realizacji projektu: Od 2020-03-01 do 2022-09-30

Obszar realizacji projektu:

Województwo: Lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Rodzaj projektu: Konkursowy

Typ projektu: „Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile te usługi nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"

 

Grupą docelową projektu jest 90 osób niesamodzielnych (kobiety i mężczyźni) w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatu grodzkiego Miasto Zielona Góra.

Ponadto Każda ze zrekrutowanych osób niesamodzielnych, wskaże 2 osoby z najbliższego otoczenia, którym zostanie udzielone wsparcie poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności.

 

Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze, przy ul. Prostej 47A

W chwili obecnej odbywa się rekrutacja do Klubu Seniora w ZOK -Stary Kisielin ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 53.

 

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, mailem, lub zostawić w skrzynce odbiorczej zamieszczonej przy wejściu do Ośrodka Integracji Społecznej. Wstępny komplet dokumentów składa się z podpisanego oraz wypełnionego formularza oraz oświadczenia według załącznika. Dokumenty wypełniane powinny być przez 3 osoby, a mianowicie: uczestnika projektu oraz przez 2 wskazane osoby z najbliższego otoczenia, które odbędą szkolenie.