Projekt "ZOBACZ NOWY ŚWIAT"

piątek, Sierpień 16, 2013

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU

"ZOBACZ NOWY ŚWIAT - program aktywnej rehabilitacji społecznej w powiecie zielonogórskim."

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w projekcie

 

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.