Ośrodek Integracji Społecznej rozpoczął realizację nowego projektu! "Rehabilitacja dla dzieci PLUK" Realizacja zadania 01.01.2023 - 30.06.2023

poniedziałek, luty 13, 2023

Projekt jest kontynuowany do 30.06.2023

 
Ośrodek Integracji Społecznej rozpoczął realizację nowego projektu! "Rehabilitacja dla dzieci PLUK"

Projekt jest kontynuowany do 30.06.2023

 
Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym, obywatelstwa ukraińskiego, które w związku z sytuacją społeczno-polityczną na terenie swojego kraju, musiały przerwać ciąg rehabilitacyjny wynikający z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.
W ramach projektu możliwy będzie udział w następujących zajęciach:
- 2 x w tygodniu psycholog
- 1 x w tygodniu zajęcia z treningu samoobsługowego z elementami terapii funkcjonalnej
- 1 x w tygodniu terapia z pedagogiem
- 2 x w miesiącu warsztaty integracyjne 
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Poniżej formularz rekrutacyjny 
 
Zapraszamy do kontaktu: tel. 64 4592353
 
 

Центр соціальної інтеграції розпочав новий проект!

«ПЛУК реабілітація для дітей»

Виконання завдання 06.01.2022 - 31.12.2022

Проект адресований дітям та молоді шкільного та дошкільного віку, громадян України, які через суспільно-політичну ситуацію в країні змушені були перервати процес реабілітації внаслідок отримання листка непрацездатності.

В рамках проекту ви зможете взяти участь у наступних заходах:

- Психолог 2 рази на тиждень

- 1 раз на тиждень заняття з самообслуговування з елементами функціональної терапії

- 1 раз на тиждень терапія з педагогом

- Інтеграційні семінари 2 рази на місяць

Завдання фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів.

Нижче наведена форма прийому на роботу

Звертайтеся до нас за тел.: 64 4592353

електронна пошта: osrodek.zacisze@gmail.com