Ośrodek Integracji Społecznej prowadzący Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Zielonej Górze poszukuje do pracy sekretarki medycznej.

poniedziałek, Sierpień 29, 2022

Główne obowiązki:

-      zarządzanie pracą personelu - planowanie codziennej pracy pracowników (pielęgniarek oraz opiekunów)

-      ocenianie pracy personelu

-      dbanie o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe, higieniczne i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału

-      nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego

-      współpracowanie z zespołem medycznym oraz z lekarzem  Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

-      prowadzenie dokumentacji administracyjnej oraz medycznej

-      czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych terminów realizacji zadań / badań/ zamówień itp.

-      dbanie o prawidłowy przepływ informacji

Wymagania

-      przedłożenie rekomendacji z poprzedniej pracy

-      posiadane doświadczenie pracy  na podobnym stanowisku

-      umiejętność obsługiwania programu z pakietu MS Office, obsługa komputera

-      umiejętność planowania zadań

-      wysoka kultura osobista, komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich, sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność analitycznego myślenia

-      umiejętność radzenia sobie ze stresem

 

WIĘCEJ INFORMACJI PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

CV WRAZ LISTEM MOTYWACYJNYM NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY:

osrodek.zacisze@gmail.pl


--

Ośrodek Integracji Społecznej

ul. Prosta 47A

65-783 Zielona Góra

tel. 68/4592350, tel./ 68/4592353

 

www.znimi.pl