Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy systemu przywoławczego wraz z rejestracją wykonywanych czynności

środa, Sierpień 22, 2018

Wybrana została oferta złożona przez CARBO MEDIA Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a / 122.

Kwota oferty: 95 940,00 zł brutto

Okres gwarancji: od 25 do 36 miesięcy włącznie

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym. O wyborze Oferenta na Wykonawcę zadecydował korzystniejszy wynik oceny spełnienia wymaganych kryteriów (tj. łącznie kryterium ceny i kryterium okresu gwarancji) względem innych ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, a tym samym łączna liczba punktów przyznanych w wyniku oceny ofert, która jest najwyższa względem innych ofert.

Wynik postępowania opublikowano również w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.