Opracowanie w ramach projektu grantowego pt. „Razem w Europie”

poniedziałek, Maj 10, 2021

Opracowanie w ramach projektu grantowego pt. „Razem w Europie” - „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”, przez Grupę Profesja Sp. z o.o.