OPIEKA WYTCHNIENIOWA

środa, Czerwiec 29, 2022

Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej prowadzący Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

uruchamia opiekę wytcchnieniową dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka realizowana będzie
w dwóch formach, jako:

      całodobowy, czternastodniowy pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym na Zaciszu w Zielonej Górze;

      opieka w określonych godzinach w domu dziennego pobytu.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do naszego Ośrodka. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej. Jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną. Opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

 

Ośrodek Integracji Społecznej

ul. Prosta 47A

65-783 Zielona Góra

tel. 68/4592350, tel./ 68/4592353

 

www.znimi.pl