Góra pomocy 3

09/22/2021
"Projekt „Góra Pomocy 3” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna Numer i nazwa działania: Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Numer projektu: RPLB.07.01.00-08-0011/20 Tytuł projektu: „Góra pomocy 3” Okres realizacji projektu: Od 2021-04-01 do 2023-06-30 Obszar realizacji projektu: Województwo: Lubuskie Powiat: Zielona Góra Gmina: Zielona Góra Rodzaj projektu: Pozakonkursowy