APEL O WSPARCIE

poniedziałek, Listopad 28, 2022
starość jest trudna

 

 

Szanowni Państwo

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie prosi o pomoc w rozbudowie prowadzonego prze nas hospicjum.

APEL O WSPARCIE

Potrzebujemy pomocy, by móc pomagać innym w trudnej sytuacji.  Każdego dnia jesteśmy zmuszeni zawiadamiać zrozpaczone rodziny o braku wolnych miejsc w naszym hospicjum i każda taka rozmowa jest niezwykle trudna. W związku tak ogromnym zapotrzebowaniem rozpoczęliśmy rozbudowę naszego ośrodka w celu zwiększenia potrzebnych miejsc.

Z wstępnych kalkulacji liczyliśmy, że zamkniemy się w kwocie 5 milionów złotych jednakże w trakcie realizacji projektu, z uwagi na ogromny wzrost kosztów, ceny poszybowały do góry i obecnie szacunkowa wartość całego projektu wyniesie 7 milionów zł. Dzięki staraniom pozyskaliśmy już większą część wymaganej kwoty, jednakże w dalszym ciągu brakuje nam 1 miliona złotych i w tym celu rozpoczęliśmy pilne poszukiwania środków.

Jak nigdy dotychczas potrzebujemy Waszego wsparcia, życzliwości i pomocy. Prosimy o pomoc w dokończeniu naszej misji. Każdy ofiarowany grosz ma ogromne znaczenie.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie, uwagę, poświęcony czas oraz Państwa wsparcie finansowe… Nawet to najmniejsze.

Prosimy poznajcie nas… Prowadzone przez nas Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej jest organizacją pożytku publicznego działającą non-profit.

 

 

Finansowanie naszego Ośrodka pochodzi z dotacji oraz wpłat darczyńców,
w związku z powyższym ośrodek nie posiada finansowych możliwości na samodzielne zgromadzenie brakującej kwoty na rozbudowę.

Od 2009 r. świadczymy całodobowe wsparcie na rzecz pacjentów wymagających świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Wspiera cierpiących w ostatnich chwilach życia, bez względu na religię i pochodzenie. Do naszego ośrodka przyjmowane są przede wszystkim osoby starsze z ograniczoną sprawnością i samodzielnością w wyniku utraty zdrowia, pacjenci po nagłych incydentach neurologicznych i zakończonej hospitalizacji, a także chorzy w stanach ciężkich, nie poddających się leczeniu przyczynowemu. Mamy pacjentów, dla których jesteśmy jedyną placówką wspierającą. Pod naszą opieką są oni do samego końca otuleni miłością, bliskością oraz profesjonalnym wsparciem.

Obecnie mamy pod swoją opieką 45 pacjentów leżących, których stan zdrowia nie rokuje w kierunku poprawy. Nieustannie staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom społeczeństwa.

 

Prowadzimy również szereg pomocowych działań, tj.:

- całodobowa i dzienna opieka wytchnieniowa,

- dom dziennego pobytu dla seniorów w tym 90 osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz 180 osób z najbliższego ich otoczenia;

- specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;

- rehabilitację hipoterapeutyczną dla 50 dzieci z niepełnosprawnościami;

- świadczenia rehabilitacji medycznej dla ok. 610 osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego.

- świadczenia rehabilitacji oddechowej po przebytej chorobie wywołanej COVID-19 dla 430 osób. 

Nasza misja jest niezwykle wymagająca i nie ma swojego końca. Każdego dnia ofiarujemy część siebie. Przez lata pracy i sprawowanej opieki zżywamy się z naszymi podopiecznymi i ich los jest dla nas niezwykle ważny.

Nasza działalność to nie tylko pomieszczenia ich ogrzewanie i personel. To także lekarstwa, wyżywienie, środki higieniczne, pranie, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, serwis specjalistycznych urządzeń i wiele, wiele innych.

Pomimo tych trudności, staramy się na bieżąco stawiać czoła wyzwaniom i nieustannie poszukujemy środków finansowych na bieżącą działalność naszej placówki i to z sukcesami jednakże koszty związane z rozbudową już przerastają nasze możliwości.

Wiemy, jak wiele rodzin spogląda z niepokojem na swoją przyszłość. Nasz apel to głos wielu ludzi w bardzo trudnej sytuacji… Niezbędne jest wsparcie w rozbudowie naszego domu, często ostatniego przystanku życia.

Bardzo wierzymy, że hospicjum otrzyma pomoc. My obiecujemy, że damy z siebie wszystko w walce o lepsze jutro.

 

Darowiznę na rzecz rozbudowy można przekazać na:

Subkonto Stowarzyszenie "Warto jest pomagać"

ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra.

OIS w Zielonej Górze

23 1140 1850 0000 2096 6400 1259

 

Darowizny na rzecz OIS można również przekazywać na poniższe konto:

Ośrodek Integracji Społecznej

ul. Prosta 47A, 65-783 Zielona Góra

62 2030 0045 1110 0000 0429 9290

 

 

Załączniki do pobrania: