Apel o interwencjęMinistra Aktywów Państwowych

czwartek, Styczeń 13, 2022

W imieniu Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze, zwróciliśmy się z prośbą o pilną interwencję do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. objęcia regulowaną ceną nośników energii  w tym gazu i prądu organizacji pozarządowych prowadzących  min. Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze i Domy Dziennego Pobytu.  

Nasz Ośrodek, jako organ prowadzący zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, obejmuje wsparciem  pacjentów wymagających opieki całodobowej.  

Rachunek za gaz za miesiąc listopad 2020 r. do roku 2021  wzrósł z 5 000,00 zł do ponad 15 000,00 zł,  natomiast za miesiąc grudzień z 6 205,85 zł do 27 143,82 zł !! 

Jako organizacja pozarządowa nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiego kosztu i będziemy zmuszeni  do zamknięcia placówki.