Znimi

Widok naszego ośrodka
09/18/2018
Ośrodek Integracji Społecznej, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców Zielonej Góry, głównie tych w podeszłym wieku, zwiększył zakres świadczonych przez siebie usług. Dzięki pozyskanej dotacji ze...
08/29/2018
Zaproszenie do składania ofert – na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu pt. „ Poznaj nowy świat dla seniorów”.
08/22/2018
Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy systemu przywoławczego wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla...
08/13/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
08/13/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w Ośrodku...
08/07/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
07/27/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze...
07/23/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej...

Strony