Znimi

Widok naszego ośrodka
08/29/2018
Zaproszenie do składania ofert – na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu pt. „ Poznaj nowy świat dla seniorów”.
08/22/2018
Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy systemu przywoławczego wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla...
08/13/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
08/13/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w Ośrodku...
08/07/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
07/27/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze...
07/23/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej...
06/28/2018
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego "Wśród Aniołów" brała udział w Zielonogórskim Pięcioboju Profilaktycznym organizowanym przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom...

Strony