Znimi

previous next
wielkanoc
Otwarcie rozbudowy OIS - Hospicjum - 10 września 2018
Nasze rybki
Widok z okien naszego ośrodka
08/13/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
08/13/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w Ośrodku...
08/07/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności w nowym pawilonie połączonym łącznikiem na poziomie parteru i 1 piętra z budynkiem istniejącym w...
07/27/2018
Unieważnienie postępowania na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze...
07/23/2018
Zaproszenie do składania ofert – na system przywoławczy wraz z rejestracją wykonywanych czynności dla Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego zlokalizowanego w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej...
06/28/2018
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego "Wśród Aniołów" brała udział w Zielonogórskim Pięcioboju Profilaktycznym organizowanym przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom...
06/14/2018
Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy wyposażenia siłowni zewnętrznej (wraz z montażem) dla Zakładu...
05/28/2018
Ośrodek Integracji Społecznej – poszukuje wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy wyposażenia siłowni zewnętrznej (wraz z montażem)

Strony