Znimi

Widok naszego ośrodka
08/19/2013
Już trzeci raz w Górzykowie odbył się Plener Malarski. Dziekujemy artystom, którzy swoimi otwartymi sercami i szczerymi intencjami wspierają nasz ośrodek.
08/16/2013
"Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami" jest programem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Lubuskiego...
08/13/2013
Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja...
08/13/2013
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej, współfinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielone Górze zaprasza do...

Strony