Znimi

Widok naszego ośrodka
03/07/2022
Regulamin odwiedzin pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, przy ul. Prostej 47A w Zielonej Górze – obowiązujący od dnia 02.02.2023 r.
02/10/2022
W okresie pandemii kluczowe jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Niezbędne jest zatem wdrożenie właściwych procedur (gwarantujących potencjał szybkiego...
02/08/2022
XXX Światowy Dzień Chorego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 11 lutego 2022 r. Zapraszamy do udziału w XXX Światowym Dniu Chorego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który odbędzie się 11...
01/13/2022
W imieniu Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze, zwróciliśmy się z prośbą o pilną interwencję do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. objęcia regulowaną ceną nośników energii w tym gazu i...
12/30/2021
Otwarty Nabór !! Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Wśród Aniołów” KOGO SZUKAMY? Młodzieży w wieku szkolnym (11-18 lat), która w związku z trwaniem pandemii i wprowadzeniem nauki zdalnej...
12/20/2021
W dzisiejszych czasach SMS-y i internetowe wiadomości są dużo popularniejsze od kartek wysyłanych tradycyjną pocztą, jednak zarówno te klasyczne i bardziej nowoczesne życzenia sprawić mogą tyle samo...
09/22/2021
"Projekt „Góra Pomocy 3” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Nazwa i numer Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga...
07/14/2021
Zmiana godzin odwiedzin pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Strony