Znimi

Widok naszego ośrodka
11/24/2017
Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia wynikającego z Zapytania Ofertowego nr 2 z dn. 10 listopada 2017 r., dotyczącego dostawy...
11/22/2017
Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia wynikającego z Zapytania Ofertowego nr 3 z dn. 13 listopada 2017 r., dotyczącego...
11/14/2017
Dotyczy ogłoszenia na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych służącego do przewozu (zapewnienie transportu) uczestnikom projektu z dnia 3 listopada 2017 r.
11/13/2017
Ośrodek Integracji Społecznej zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Integracji Społecznej w celu zapewnienia transportu uczestnikom projektu.
11/10/2017
Ośrodek Integracji Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia pokoi dla pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym
11/10/2017
Ośrodek Integracji Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu.
11/03/2017
Zaproszenie do składania ofert – na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych służącego do przewozu (zapewnienie transportu) uczestnikom projektu.
11/03/2017
Dotyczy ogłoszenia na dostawę sprzętu do higieny osobistej pacjentów z dnia 25 października 2017 r. Informacja o wyłonieniu dostawcy sprzętu do higieny osobistej pacjentów

Strony