Zaproszenia do składania ofert na zapytania nr 11

piątek, Lipiec 12, 2019

Szanowni Państwo!

Ośrodek Integracji Społecznej – jako beneficjent i realizator projektu pt. „Poznaj nowy świat dla seniorów” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne – zaprasza do złożenia oferty na usługę wyjazdów integracyjnych dla uczestników projektu.

 

Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie pięciu jednodniowych wyjazdów integracyjnych dla 20 osób – w tym osoby niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów.

Załączniki do pobrania: