Projekt PFRON

czwartek, Maj 11, 2017

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze, realizuje program pt. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami”, który współfinansowany jest ze środków PFRON. Projekt realizowany jest od 07.06.2016 roku i trwać będzie do 31.03.2018 roku. 

W ramach projektu, wsparciem objętych jest 52 beneficjentów, w wieku od 2 do 18 lat, którzy korzystają z następujących form wsparcia:
- hipoterapia
- fizjoterapia
- indywidualne zajęcia terapeutyczne
- integracyjne zajęcia grupowe

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która w profesjonalny sposób opracowuje Indywidualny Plan Działań, oraz współpracuje z podopiecznymi. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, a dzieci rozwijały się w przyjaznej i miłej atmosferze. Zajęcia realizowane są w trybie ciągłym, od poniedziałku do piątku.

Beneficjentem projektu może zostać osoba, która posiada aktualne orzeczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i lekkim.
Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. W chwili obecnej prowadzona jest lista rezerwowa dla potencjalnych beneficjentów.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 68 459 23 59
Koordynator projektu – Monika Kościucha, Tel. 697 675 317

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania: