Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze otwiera nabór do specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

poniedziałek, Kwiecień 15, 2019

Placówka prowadzona jest przez stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra.

 

Adres:  ul. Prosta 47A, Zielona Góra

 

Zajęcia programowe:

       zajęcia profilaktyczne;

       zajęcia socjoterapeutyczne;

       zajęcia z animatorem;

       zajęcia kulinarne, sportowe, edukacyjne.

 

Kierownik świetlicy: Ewelina Pawelczyk, 

tel. : 726 744 962

 

Plan dnia:

15.00-16:30 – odrabianie lekcji, nauka własna;

16:30-17:00 – wspólny posiłek;

17:00-17:30 – dokończenie nauki, odpoczynek;

17:30-18:30/19:00 – zajęcia programowe;

18:30- 19:00 – podsumowanie dnia/ omówienie spraw świetlicowych.