Informacja o wyłonieniu dostawcy wyposażenia pokoi dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego

czwartek, Grudzień 14, 2017

Ośrodek Integracji Społecznej informuje o zakończeniu postępowania związanego z wyborem wykonawcy zamówienia dotyczącego dostawy wyposażenia pokoi dla pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym.

Wybrana została oferta złożona przez MediPlus Krzysztof Wypych, 65-960 Zielona Góra, ul. Cisowa 5c/5.

Kwota oferty: 178 000,00 zł brutto

Okres gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez MediPlus Krzysztof Wypych jest zgodna z kryteriami merytorycznymi oceny określonymi w zapytaniu ofertowym i za ich spełnienie uzyskała łączną sumę 90 punktów. Zgodnie z decyzją Komisji Weryfikacyjnej pozostałe oferty zostały odrzucone ze względu na przekroczoną wartość brutto wobec kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Powyższe rozstrzygnięcie upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru ww. Oferenta na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.